Dolina Baryczy

 Rezerwat „Stawy Milickie” 

Dolina Baryczy, jedno z najpiękniejszych dorzeczy w Polsce, oferuje cudowne krajobrazy i możliwość obcowania z przyrodą bez zgiełku i tłumu turystów. Nad rzeką Barycz, wśród pól, łąk i lasów, od wieków budowano wielkie stawy rybne. Ta niezwykła mozaika środowisk stała się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do birdwatchingu. To wiekowe aleje dębowe, niedostępne olsy, kwieciste łąki i pełne życia wody, zachęcające do uprawiania turystyki przyjaznej przyrodzie.

Rzadkie zjawisko bifurkacji

Jedną z największych ciekawostek Baryczy, nawet na skalę europejską, jest zjawisko bifurkacji. Wody tej rzeki w początkowym jej biegu pomiędzy Ostrowem a Kotłowem nie mają określonego kierunku odpływu lub też odpływają jednocześnie w dwóch kierunkach – na zachód przez Odolanów i Milicz do Odry (Barycz Właściwa) oraz na wschód uchodząc do Ołoboku i Prosny (Barycz Leniwa).

Największy w Europie kompleks sztucznych stawów rybnych „Stawy Milickie” przyciąga wielbicieli podglądania ptaków. I trudno im się dziwić. Na Stawach Milickich spotkamy tak rzadkiego bielika, będącego pierwowzorem godła Polski czy innego imponującego ptasiego drapieżnika błotniaka stawowego. Oprócz nich obserwować można kilka gatunki czapli, bociana czarnego, czajki, derkacze czy prześlicznie upierzone dudki.

Bogaty świat przyrody sąsiaduje tu z równie ciekawymi, co mało znanymi zabytkami kultury, jak unikatowe domy z rudy darniowej, szachulcowe kościoły i zabytkowe, choć ciągle działające jazy – ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem.