Uwaga! Sprzedaż wyłącznie przez internet

Właścicielem serwisu jest:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław
Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00
tel. 71 793 97 24, kom. 516 918 810
e-mail: wycieczki@dot.org.pl

Sąd rejestrowy:
VI Wydział Gospodarczy KRS, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
KRS: 0000673721, NIP: 8971838655.
Wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł

Zaświadczenie nr 862/20/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem 862.

Nr konta bankowego: 91 1050 1575 1000 0090 8017 1987

 

Zapraszamy do kontaktu

13 + 3 =