Bory Dolnośląskie

Największy kompleks leśny w Polsce

Gdyby ktoś spytał was, który z kompleksów leśnych w Polsce jest największy, pewnie najczęstszymi odpowiedziami byłyby Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska czy Notecka. Pudło! Bo największe są, położone na obszarze dwóch województw – dolnośląskiego i lubuskiego – niesamowite i mało jeszcze znane jako region turystyczny Bory Dolnośląskie. Zajmują aż 1650 kilometrów kwadratowych, co plasuje je w czołówce zwartych lasów Europy Środkowej. Dlaczego warto je odwiedzić? Są dzikie, bogate w faunę i florę, a przede wszystkim piękne i malownicze, zwłaszcza o wschodzie słońca, kiedy jego promienie przeszywają podnoszącą się mgłę, tworząc niesamowity świetlny spektakl.

Różnorodność przyrodnicza

W Borach Dolnośląskich dominującym gatunkiem jest sosna, ale występują też liczne odmiany dębu, buki i inne drzewa liściaste. Płaski krajobraz urozmaicają wzniesienia, z których najwyższe to Czartowska Góra o wysokości 247 m n.p.m. (gm. Węgliniec), meandrujące doliny rzeczne (między innymi Nysy Łużyckiej, Kwisy czy Bobru), odcięte starorzecza i liczne śródleśne stawy. Występują tu również niewielkie pustynie (kozłowska i strachowska), wydmy śródlądowe, a w zagłębieniach terenu torfowiska.

Bory Dolnośląskie znane są z wielkiej obfitości grzybów i jagód oraz licznych produktów regionalnych, z których najsłynniejszy jest miód wrzosowy. Dzięki dużej powierzchni niezamieszkanych przez człowieka ostępów, spotkać można wiele gatunków ptaków drapieżnych (bielik, jastrząb, kania czarna) i dużych ssaków (jeleń, sarna, dzik). Coraz częściej zapuszczają się tu również wilki.

Bory są strefą wielowiekowego przenikania się kultury łużyckiej i śląskiej, czego materialny wyraz stanowią obiekty architektury i budownictwa. Znajdziemy tu zarówno prehistoryczne grodziska, jak i obiekty we wszystkich niemal stylach: wspaniałe zamki, proste zagrody wiejskie, obiekty obrazujące historyczną działalność przemysłową i zabytkowe konstrukcje techniczne. Najważniejsze z nich można podziwiać w Bolesławcu, Kliczkowie i Zgorzelcu.