Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informację o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników sklepu internetowego oraz zasady postępowania z plikami cookies.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Tożsamość administratora

Właścicielem sklepu i równocześnie administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 44 (zwana dalej DOT).

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować:

 • za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu, w zakładce: kontakt;
 • wysyłając wiadomość mail na adres: wycieczki@dot.org.pl;
 • listownie na adres:
  Dolnośląska Organizacja Turystyczna Sp. z o.o.
  ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 71 793 97 24.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i realizacji zawartej z Administratorem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe, w niezbędnym do tego zakresie, mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • Poczcie Polskiej S.A. lub innemu przedsiębiorstwu zajmującemu się dostawą przesyłek;
 • instytucjom płatniczym, w tym operatorom i pośrednikom płatności dostępnych w Sklepie, bankom, ubezpieczycielom, operatorom usług informatycznych świadczącym usługi na rzecz Administratora;
 • podmiotom świadczącym na rzecz DOT usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są̨ dane osobowe klienta;
 • podmiotom, którym Administrator posługuje się przy wykonywaniu umów o udział w imprezie turystycznej. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia się roszczeń z tytułu zakupionych towarów określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe przekazane na etapie negocjacji i przygotowania umowy będą niezwłocznie usuwane.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych. Można się z nim skontaktować pod następującym adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne, aby zrealizować zakupy w naszym sklepie internetowym. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z naszych usług.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innego automatycznego podejmowania decyzji.

 

Zasady postępowania z plikami cookies

 

 1. Cookies (zwane także “ciasteczkami”) to małe pliki tekstowe, tworzone przez strony internetowe i zapisywane na urządzeniu użytkownika. O mechanizm cookie opierają się koszyki w sklepach internetowych. Gdy dodaje się towar do koszyka, ten cały czas tam będzie – dopóki nie usunie się plików cookie z komputera lub nie opróżni się koszyka.
 2. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, z zastrzeżeniem, że na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
 3. Operator niniejszego sklepu internetowego, tj. Dolnośląska Organizacja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 44 (zwana dalej DOT), jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika sklepu pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  a) Dostosowania sposobu prezentacji treści strony sklepu do urządzeń na których jest wyświetlana takich jak: komputery stacjonarne, tablety, telefony komórkowe;
  b) Przechowywania identyfikatora koszyka z zakupami przez okres 48 godzin. W tym czasie klient może wrócić do sklepu i to co włożył do koszyka jest pamiętane;
  c) Ochrony strony sklepu przed atakami hakerskimi mającymi na celu przejęcie kontroli nad sklepem.
 5. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, można zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Proszę jednak pamiętać, że ograniczenie lub wyłączenie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności, które są dostępne w naszym sklepie.