Ziemia kłodzka

Jeden z najpiękniejszych regionów Polski

Ziemia Kłodzka, której centralną część stanowi Kotlina Kłodzka otoczona przez pasma Gór Bystrzyckich, Stołowych, Bardzkich i Masyw Śnieżnika, to jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Na jego atrakcyjność wpływa przede wszystkim niesamowita, dzika przyroda i fantastyczne warunki turystyczne, z trasami zjazdowymi, miejscowościami uzdrowiskowymi i bogatą bazą noclegową.

Miejsca wartościowe przyrodniczo

Miejsca wartościowe przyrodniczo, które koniecznie trzeba zobaczyć to: szczyt Czarna Góra o wysokości 1205 m n.p.m. widoczny niemal z całej Ziemi Kłodzkiej; Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – jedna z najpiękniejszych pod względem szaty naciekowej jaskiń Polski; rezerwat Błędne Skały obejmujący swoim zasięgiem zespół osobliwych form skalnych o wysokości od sześciu do jedenastu metrów, wytworzonych wskutek wietrzenia piaskowca. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków tworzących kilkusetmetrową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku; Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt Gór Stołowych, mierzący 919 m ze wspaniałym punktem widokowym. Płaski wierzchołek to ogromny labirynt powstały w naturalny sposób z oryginalnie uformowanych form skalnych.

Jest to region bogaty w atrakcje turystyczne, pokryty gęstą siecią dobrze oznakowanych pieszych szlaków turystycznych – wymarzony zakątek dla piechurów, narciarzy, grotołazów, miłośników jazdy konnej i rowerów górskich.

Ziemia Kłodzka to także fantastyczne dziedzictwo materialne. Do najbardziej oryginalnych budowli należą spektakularne twierdze Kłodzku i Srebrnej Górze. Nie sposób nie wspomnieć o kopalniach i podziemiach, jak kopalnia uranu w Kletnie, Kopalnia Złota w Złotym Stoku czy Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku. No i oczywiście uzdrowiska w zdrojach, między innymi w Dusznikach, Długopolu, Kudowie i Lądku.