Ziemia głogowska

Głogów – historia

Ziemia Głogowska ze swoją stolicą w Głogowie – jednym z najstarszych miast Polski, o którym pierwsze wzmianki datuje się na 845 r., to region wspaniałych zabytków.

Zanim powstał Głogów, znajdował się tu gród plemienia Dziadoszan, później na terenie Ostrowa Tumskiego Mieszko I zbudował nowy gród. O burzliwej historii miasta świadczą ocalałe zabytki, z których wiele zostało odbudowanych dopiero wiele lat po II wojnie światowej, zaś część wciąż jest w ruinie. Jednym z ważniejszych jest okazała kolegiata, wybudowana w czasach pierwszych Piastów. W specjalnej krypcie we wnętrzu kolegiaty obejrzeć można relikty romańskiej świątyni z XII wieku, pamiętającej obronę Głogowa w 1109 r. Inne wspaniałe budowle sakralne Głogowa to ruiny średniowiecznego kościoła św. Macieja, kościół pw. Bożego Ciała z połowy XVIII wieku czy kościół św. Wawrzyńca.

Zabytki Głogowa

Koniecznie odwiedźcie Zamek Książąt Głogowskich, powstały w XIII wieku, a potem wielokrotnie przebudowywany. Dzisiejszy kształt pochodzi z XVIII wieku, ale zachowało się wiele elementów średniowiecznych w romańskim i gotyckim stylu. Równie wspaniale prezentują się średniowieczne mury miejskie, ratusz w stylu klasycyzmu pruskiego czy niezwykle interesujący budynek Teatru Miejskiego im. Andreasa Gryphiusa.

Równie bogata jest cała Ziemia Głogowska. Starostwo Powiatowe poleca wiele tematycznych tras rowerowych ukazujących wspaniałe dziedzictwo materialne tego regionu. Można na przykład wybrać się „Szlakiem Romańskich i Gotyckich Kościołów”, odwiedzając po drodze, oprócz kościołów Głogowa, świątynie w Jaczowie, Jerzmanowej, Jakubowie, Nielubi i Brzostowie.

Równie interesująco zapowiada się wycieczka „Szlakiem Odry”, której trasa stanowi fragment lewobrzeżnej części (z Wrocławia do Głogowa) Szlaku Odry, jednego z najdłuższych szlaków rowerowych w Polsce. Ukazuje walory krajobrazowe i przyrodnicze rzeki i jej brzegów. Pas nadrzeczny zajmują relikty borów bagiennych z pomnikowymi dębami, lasy łęgowe i podmokłe łąki. Fauna jest znacznie bogatsza od przyległych terenów, zwłaszcza dotyczy to ptactwa (wzdłuż rzeki prowadzi szlak corocznych wędrówek ptaków). Obszar przyrody chronionej rozciaga się od Borkowa do Leszkowic. Wśród walorów kulturowych godne uwagi są krzyże pokutne (Krzepów, Wietszyce) i figury przydrożne. Oryginalne akcenty stanowią pozostałości przedwojennych niemieckich umocnień (Golkowice) i dawne urządzenia irygacyjne (Leszkowice).

Ale perłę w koronie zabytków Ziemi Głogowskiej stanowi zamek w Czernej nad Odrą, określany renesansowym cudem, od którego piękniejszy jest tylko Wawel.